Hier vindt u alle uitgaven van het Water Governance Tijdschrift als PDF. Gedrukte exemplaren zijn te bestellen via uitgever STOWA of het redactiesecretariaat.

Selected Title


HET WATER GOVERNANCE TIJDSCHRIFT VERSCHIJNT 2 tot 4X PER JAAR

Water Governance wil een nieuwe dimensie toevoegen aan het huidige debat rondom de besturing van maatschappelijke watervraagstukken, die zowel nationaal als internationaal spelen. Water speelt een vitale rol in de samenleving en water governance is nodig om de kwaliteit van watermanagement op een hoog niveau te houden. Dit werd in 2013 reeds door het Water Governance Centre beschreven in haar boek ‘Building blocks for good water governance‘ en is anno 2020 actueler dan ooit.

Water Governance gaat over de institutionele, bestuurlijke, juridische en financiële aspecten van waterbeheer, afvalwaterbehandeling en drinkwatervoorziening. Water Governance gaat ook over niet-technische thema’s zoals de communicatieve, culturele en organisatorische aspecten.

Tevens beoogt het tijdschrift de kloof te overbruggen tussen beleid en regelgeving en de uitvoeringspraktijk. Water Governance zoekt daarbij de verbinding met de actualiteit van de beleidsontwikkeling en met de uitvoeringspraktijk op alle niveaus. Deze doelstelling wordt onderstreept door een brede redactie met een groot netwerk, en ook door expliciet deze uitvoeringspraktijk op te zoeken zoals die aanwezig is bij waterbeheerders, kennisinstituten en adviesbureaus. Het is ook de reden dat we het blad uitbrengen in het Nederlands.

Water Governance staat open voor artikelen, meningen en aankondigingen. De redactie stelt ook uw bijdrage aan themanummers bijzonder op prijs! Heeft u kopij neem dan s.v.p. contact op met de redactiesecretaris Marijn Stouten (wgtijdschrift@stowa.nl). Bekijk hier de auteursinstructies.

VOLGENDE THEMANUMMER:

  • Klimaatactie – Editie 02/2022 Water Governance Tijdschrift